Kerkenraad

Predikant

Ds. A. v.d. Stoep
Breezijde 1
4243 JM Nieuwland
Tel.: 0183-35 26 77

 

 

 

 

 

Ouderlingen

A.J. Balk (scriba)                                            Lingestraat 5
4142 ZA Leerdam
Tel.: 0345-615536

C. van der Linden
Donjon 3
4143 GS Leerdam
Tel.: 06-11387209

 

Diaken

Vacant

 

 

 

 

 

 

Ouderlingen-Kerkrentmeesters

M.W. Heijkoop
Prinses Beatrixstraat 18
4152 CE Acquoy
0345-614462

A. Borsje
Dr. A. Booijstraat 23
4245 LA Leerbroek
0345-599778

 

 

Ivarontwerpt.nl