Kerkenraad

Predikant

Ds. A. v.d. Stoep

Breezijde 1

4243 JM Nieuwland

Tel: (0183) 352677

 

 

 

 

 

Ouderlingen

A.F. Benschop (scriba)
Recht van Ter Leede 6
4245 KB  Leerbroek
Tel.: (0345) 59 99 95

A. van Ooijen
Breezijde 27
4243 JN  Nieuwland
Tel.: (0183) 35 20 12

Diakenen

T. den Otter
Leerbroekseweg 37
4245 KS  Leerbroek
Tel.: (0345) 59 95 12

A. Trappenburg
Koenderseweg 3a
4142 LC  Oosterwijk
Tel.: (0345) 614210

Ouderlingen-Kerkrentmeester
A. Borsje
Dr. A. Booijstraat 23
4245 LA  Leerbroek
Tel.: (0345) 59 97 78